Publications

International publications

Here are some of the publications that we wrote in different international magazines and on the web.

GoSouthAsia.com – Things to do in Sri Lanka

Travel Ideas – 20160411 – Let South Africa Pump Your AdrenalineTravel Ideas magazine
Travel Ideas – 20160330 – Death and Tragedy Continues to Attract Tourists
Travel Ideas Magazine – March/April issue p.120 – Free Travel Apps For Your Phone.
Travel Ideas – 20160307 – Five Strange Stops Along Route 66
Travel Ideas – 20160208 – Free travel apps for your phone

Swedish publications

Here are some of the publications that we wrote in large Swedish magazines and on the web.

Kristianstadsbladet – 20170927 – p.23 – Stanislaw “Stasse” Filipek.
Kristianstadsbladet – 20170927 – http://www.kristianstadsbladet.se/familj-vanner/stanislaw-stasse-filipek/
Norra Skåne – 20170923 – p.15 – En stjärna mindre på jorden.
Norra Skåne – 20170923 – http://www.nsk.se/2017/09/22/en-stjarna-mindre-pa-jorden/
Kristianstadsbladet – 20170912 – p.18 – Båtplatsen nere i Immeln behöver rejält ansiktslyft.
Kristianstadsbladet – 20170912 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/batplatsen-nere-i-immeln-behover-rejalt-ansiktslyft/
Kristianstadsbladet – 20170912 – p.17 – Felaktig ålder ska anmälas.
Kristianstadsbladet – 20170912 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/felaktig-alder-ska-anmalas/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.15 – Kärt återseende på förskolan Solhällan.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/kart-aterseende-pa-forskolan-solhallan/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.14 – Internationellt och smakfullt.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/internationellt-och-smakfullt/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.12 – Insamlingen blev en kassasuccé.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/insamlingen-blev-en-kassasucce/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.10 – SM för Islandshästar på Margaretehof.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/sm-for-islandshastar-pa-margaretehof/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.8 – Den strålande skördefesten.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/den-stralande-skordefesten/
Kristianstadsbladet – 20170911 – p.6 – Lyxkryzzningen lade till på Södra Kasern.
Kristianstadsbladet – 20170911 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/lyxkryzzningen-lade-till-pa-sodra-kasern/
Kristianstadsbladet – 20170909 – p.B4 – Teatern fick besök av “chess”- arrangören.
Kristianstadsbladet – 20170909 – http://www.kristianstadsbladet.se/noje/teatern-fick-ett-besok-av-arrangoren-anders-eljas/
Kristianstadsbladet – 20170909 – p.14 – Bokfestivalen pågår för fullt.
Kristianstadsbladet – 20170909 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/bokfestivalen-pagar-for-fullt/

Kristianstadsbladet – 20170909 – p.6 – Vilket är ditt bästa boktips?
Kristianstadsbladet – 20170909 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/vilket-ar-ditt-basta-boktips-2/
Kristianstadsbladet – 20170909 – p.6 – Rättelse.
Kristianstadsbladet – 20170909 – p.6 – Dygnet.
Kristianstadsbladet – 20170909 – p.6 – Kvinna i 90-årsåldern bestulen.
Kristianstadsbladet – 20170909 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/kvinna-i-90-arsaldern-bestulen/
Kristianstadsbladet – 20170901 – p.16 – ”De håller på att splittra oss”.
Kristianstadsbladet – 20170901 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/de-haller-pa-att-splittra-oss/
Kristianstadsbladet – 20170830 – p.11 – Bromölla kommun ger startbidrag.
Kristianstadsbladet – 20170830 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/bromolla-kommun-ger-startbidrag/
Kristianstadsbladet – 20170829 – p.12 – Fortsatt oklart om Hässleholm Nord.
Kristianstadsbladet – 20170829 – http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/hassleholm-nord-och-ungdomarna/
Kristianstadsbladet – 20170829 – p.4 – 100 liter villaolja ut på gatan.
Kristianstadsbladet – 20170829 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/100-liter-villaolja-lackte-ut-pa-gatan-fran-en-tankbil/
Kristianstadsbladet – 20170829 – p.6 – Man fick stålbalk över smalbenet.
Kristianstadsbladet – 20170829 – http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/arbetsplatsolycka-i-hassleholm/
Kristianstadsbladet – 20170829 – p.6 – KU kom till Kristianstad för att prata.
Kristianstadsbladet – 20170829 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/ku-kom-till-kristianstad-for-att-prata/
Sölvesborgs Tidningen – 20170828 – p.12 – Stor succé för liten cykelfest.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/100-liter-villaolja-lackte-ut-pa-gatan-fran-en-tankbil/
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/arbetsplatsolycka-i-hassleholm/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.15 – Rosa och blå mc-kortegen.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/rosa-och-bla-mc-kortegen/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.15 – Swimrun hade 70 deltagare.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/swimrun-hade-70-deltagare/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.14 – Tyskarna vann kriget under söndagens slag. http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/tyskarna-vann-kriget-under-sondagens-slag/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.14 – Perrong 23 hade sommarfest.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/perrong-23-bjod-pa-en-sommarfest/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.13 – Blodbussen stannar på Ifötorget.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/blodbussen-stannar-till-pa-ifotorget/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.13 – Företagsfotboll en fick nya mästare.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/foretagsfotbollen-fick-nya-mastare/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.13 – 60 barn var med på lilla cykelfesten.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/60-barn-var-med-pa-lilla-cykelfesten/
Kristianstadsbladet – 20170828 – p.8 – 150 veteran-mc körde Skåne runt.
Kristianstadsbladet – 20170828 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/150-veteran-mc-korde-skane-runt/
Kristianstadsbladet – 20170826 – p.27 – ”Ett tillfälle för föreningar att synas”.
Kristianstadsbladet – 20170826 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/ett-tillfalle-for-foreningar-att-synas/
Kristianstadsbladet – 20170826 – p.27 – Ovårdad lekplats vid Immeln måste fixas till.
Kristianstadsbladet – 20170826 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/ovardad-lekplats-borta-vid-immeln-maste-fixas-till/
Kristianstadsbladet – 20170826 – p.26 – Avfall och miljö på skolschemat.
Kristianstadsbladet – 20170826 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/avfall-och-miljo-pa-skolschemat/
Kristianstadsbladet – 20170825 – p.18 – Höstens kulturprogram är klart
Kristianstadsbladet – 20170825 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/hostens-kulturprogram-ar-klart/
Kristianstadsbladet – 20170825 – p.16 – ”Vi behöver vår dotter hos oss”
Kristianstadsbladet – 20170825 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/vi-behover-var-dotter-hos-oss/
Kristianstadsbladet – 20170824 – p.19 – Gå för hälsosamt åldrande.
Kristianstadsbladet – 20170824 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/ga-for-halsosamt-aldrande/
Kristianstadsbladet – 20170824 – p.18 –  Utforska naturen i Glimåkra.
Kristianstadsbladet – 20170824 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/utforska-naturen-i-glimakra/
Kristianstadsbladet – 20170824 – p.17 – Maten ska vara fri från antibiotika.
Kristianstadsbladet – 20170824 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/maten-ska-vara-fri-fran-antibiotika/
Kristianstadsbladet – 20170823 – p.15 – Representanter för den svenska maten behövs till Trolladagen i Glimåkra.
Kristianstadsbladet – 20170823 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/representanter-for-den-svenska-maten-behovs-till-trolladagen-i-glimakra/
Kristianstadsbladet – 20170823 – p.15 – Göingeborna erbjuds kärlekskurs.
Kristianstadsbladet – 20170823 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/goingeborna-erbjuds-karlekskurs/
Kristianstadsbladet – 20170823 – p.15 – Orderinvestlopp för 22:a året i rad.
Kristianstadsbladet – 20170823 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/orderinvestlopp-for-22a-aret-i-rad/
Kristianstadsbladet – 20170823 – p.14 – Så här gick det för hubben i sommar.
Kristianstadsbladet – 20170823 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/sa-har-gick-det-for-hubben-i-sommar/
Kristianstadsbladet – 20170822 – p.13 – ”Enkäten är väldigt viktig”
Sölvesborgs Tidningen – 20170822 – p.15 – Milu Correch tillbaka med en ny utställning.
Sölvesborgs Tidningen – 20170821 – http://www.blt.se/solvesborg/milu-correch-tillbaka-med-ny-utstallning/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.13 – Insamling till förmån för barncancerfonden.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/insamling-till-forman-for-barncancerfonden/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.12 – Långsam konst på Wanås i helgen.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/langsam-konst-pa-wanas-i-helgen/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.12 – Dragspelsspelande skapade ett bra drag.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/dragspelsspelande-skapade-ett-bra-drag/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.11 – Milu Correch tillbaka i Bromölla igen.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/milu-correch-tillbaka-i-bromolla-igen/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.11 – Uppställda bilar besvärar boende.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/uppstallda-bilar-besvarar-boende/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.10 – Dålig väg asfalteras till hösten.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/dalig-vag-asfalteras-till-hosten/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.10 – Ovårdad tomt har anmälts.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/ovardad-tomt-har-anmalts/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.9 – Stor fest för 100 år i Önnestad.
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.6 – Vad är det bästa med hösten?
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/vad-ar-det-basta-med-hosten/
Kristianstadsbladet – 20170821 – p.4 – Sävsångaren Kim fick en ny silverring.
Kristianstadsbladet – 20170821 – http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/savsangaren-kim-fick-en-ny-silverring/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.23 – Missförstånd i larmrutiner har blivit granskade.
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/missforstand-i-larmrutiner-har-blivit-granskade/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.23 – Skapande, Blött måleri.
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/blott-maleri/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.23 – Åtal väcks mot man som körde utan körkort.
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/atal-vacks-mot-man-som-korde-utan-korkort/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.23 – Hänglås på uthus klipptes upp vid inbrott.
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/hanglas-pa-uthus-klipptes-upp-vid-inbrott/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.23 – ”Det ska vara som ett vardagsrum”
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/det-ska-vara-som-ett-vardagsrum/
Kristianstadsbladet – 20170819 – p.22 – ”Återvända är inte ett alternativ”
Kristianstadsbladet – 20170819 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/atervanda-ar-inte-ett-alternativ/
Kristianstadsbladet – 20170818 – p.12 – Hösten bjuder på regnbågsvecka och skäggkväll.
Kristianstadsbladet – 20170818 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/hosten-bjuder-pa-regnbagsvecka-och-skaggkvall/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.11 – Blåmärke på äldres ben ledde till anmälan.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/blamarke-pa-aldres-ben-ledde-till-anmalan/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.11 – Man dömd för narkotikabrott under festival.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/man-domd-for-narkotikabrott-under-festival/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.11 – Skadegörelse har anmälts – bil repades.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/skadegorelse-har-anmalts-bil-repades/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.11 – En bil har blivit stulen i Bromölla.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/en-bil-har-blivit-stulen-i-bromolla/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.11 – Åtal väcks för sexuellt ofredande.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/atal-vacks-for-sexuellt-ofredande/
Kristianstadsbladet – 20170817 – p.10 – 800 ortsbor får svara på en enkät.
Kristianstadsbladet – 20170817 – http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/800-ortsbor-far-svara-pa-en-enkat/
Kristianstadsbladet – 20170816 – p.11 – Siffran.
Kristianstadsbladet – 20170816 – Siffran
Sölvesborgs Tidningen – 20170816 – p.14 – Utredning om kartell dröjer.
Kristianstadsbladet – 20170815 – p.11 – 788 kronor per deltagare.
Kristianstadsbladet – 20170815 – 788 kronor per deltagare
Sölvesborgs Tidningen – 20170815 – p.13 – Vädjar om att få vara kvar i skola.
Blekinge Läns Tidning – 20170814 – Badplatsen har massor med illaluktande tång
Kristianstadsbladet – 20170814 – p.11 – Badplatsen i Valje har massor med illaluktande tång.
Kristianstadsbladet – 20170814 – Badplatsen i Valje har massor med illaluktande tång
Sölvesborgs Tidningen – 20170814 – p.14 – Valjebo efterlyser fler latriner.
Blekinge Läns Tidning – 20170811 – Vävare bönar om att få vara kvar i gammal skola
KB Bromölla – 20170811 – p.17 – Renoveringen pågår vid Storgatan.
KB Bromölla – 20170811 – Renoveringen pågår vid Storgatan
KB Bromölla – 20170811 – p.17 – Farthinder blir ett hinder.
KB Bromölla – 20170811 – Farthinder blir ett hinder
KB Bromölla – 20170811 – p.17 – Saker du kan göra inomhus.
KB Bromölla – 20170811 – Detta kan du göra inomhus
KB Bromölla – 20170811 – p.16 – Vädjandet kring skolorna fortsätter.
KB Bromölla – 20170811 – Vädjandet kring skolorna fortsätter
KB Bromölla – 20170811 – p.16 – Siffran.
Kristianstadsbladet – 20170810 – p.13 – Ingrepp tillåts i en fornlämning.
Kristianstadsbladet – 20170810 – Ingrepp tillåts i en fornlämning
Kristianstadsbladet – 20170810 – p.13 – Hallå där Bosse Ferm.
Kristianstadsbladet – 20170810 – Hallå där Bosse Ferm
Kristianstadsbladet – 20170810 – p.12 – En show utan publik.
Kristianstadsbladet – 20170810 – Showen pågick utan publik
Sölvesborgs Tidningen – 20170809 – p.14 – Rekordsommar för försäljning av husbilar.
Kristianstadsbladet – 20170809 – p.13 – Kommunen måste utreda ärende igen.
Kristianstadsbladet – 20170809 – Kommunen måste utreda ärende igen
Kristianstadsbladet – 20170809 – p.12 – Litauen till Bromölla.
Kristianstadsbladet – 20170809 – Litauen till Bromölla
Sölvesborgs Tidningen – 20170808 – p.16 – Turerna kring rivningen av Ifö-tornet fortsätter.
Sölvesborgs Tidningen – 20170808 – Rekordsommar för husbilar
Kristianstadsbladet – 20170808 – p.12 – Man åtalas för rattfylleri i Sölvesborg.
Kristianstadsbladet – 20170808 – Man åtalas för rattfylleri i Sölvesborg
Kristianstadsbladet – 20170808 – p.12 – Latriner till hundar saknas.
Kristianstadsbladet – 20170808 – Latriner till hundar saknas
Kristianstadsbladet – 20170807 – p.11 – Siffran – 9 augusti.
Kristianstadsbladet – 20170807 – p.11 – Överklagandet om rivningen är ofullständigt.
Kristianstadsbladet – 20170807 – Överklagandet om rivningen är ofullständigt
Sölvesborgs Tidningen – 20170805 – p.23 – Ut på sightseeing med språkvännerna.
Sölvesborgs Tidningen – 20170805 – p.23 – Bromölla IF anordnar jätteloppis igen.
Kristianstadsbladet – 20170805 – p.17 – Planeringen har gått över förväntan.
Kristianstadsbladet – 20170805 – Planeringen har gått över förväntan
Kristianstadsbladet – 20170805 – p.17 – Parkeringsplatser saknas vid Drejaren.
Kristianstadsbladet – 20170805 – Parkeringsplatser saknas vid Drejaren
Kristianstadsbladet – 20170805 – p.17 – Man dömd för oskattat fordon.
Kristianstadsbladet – 20170805 – Man dömd för oskattat fordon
Kristianstadsbladet – 20170805 – p.17 – Husbilsförsäljningen slår rekord i Bromölla.
Kristianstadsbladet – 20170805 – Husbilsförsäljningen slår rekord i Bromölla
Sölvesborgs Tidningen – 20170804 – p.19 – Skränande måsar stör på nätterna.
Sölvesborgs Tidningen – 20170804 – Skränande måsar stör på nätterna
Kristianstadsbladet – 20170804 – p.15 – Fortsatt prat om Västanå skola.
Kristianstadsbladet – 20170804 – Fortsatt prat om Västanå skola
Kristianstadsbladet – 20170804 – p.15 – Parkeringsvakt är nöjd med de flesta.
Kristianstadsbladet – 20170804 – Parkeringsvakt är nöjd med de flesta
Kristianstadsbladet – 20170804 – p.14 – Wakeboardklubben vill utökas.
Kristianstadsbladet – 20170804 – p.14 – Wakeboardklubben vill utökas
Sölvesborgs Tidningen – 20170803 – p.14 – Robinsonäventyr runt Ivösjön.
Kristianstadsbladet – 20170803 – p.13 – Bromölla IF anordnar jätteloppis igen.
Kristianstadsbladet – 20170803 – Bromölla IF anordnar jätteloppis igen
Kristianstadsbladet – 20170803 – p.13 – Kommunen tvingas betala vite till staten.
Kristianstadsbladet – 20170803 – Kommunen tvingas betala vite till staten
Kristianstadsbladet – 20170803 – p.12 – Ut på sightseeing runt Bromölla.
Kristianstadsbladet – 20170803 – Ut på sightseeing runt Bromölla
Kristianstadsbladet – 20170802 – p.11 – Rättelse.
Kristianstadsbladet – 20170802 – p.11 – Olaga intrång på flera platser.
Kristianstadsbladet – 20170802 – Olaga intrång på flera platser
Kristianstadsbladet – 20170802 – p.11 – Trygghetsvandringar planeras i Bromölla.
Kristianstadsbladet – 20170802 – Trygghetsvandringar planeras i Bromölla
Kristianstadsbladet – 20170802 – p.10 – Abborre, mört och löja vid fisket.
Kristianstadsbladet – 20170802 – Abborre, mört och löja vid fisket
Kristianstadsbladet – 20170801 – p.11 – Kim Demåne kommer inte att måla.
Kristianstadsbladet – 20170801 – Kim Demåne kommer inte att måla
Kristianstadsbladet – 20170801 – p.11 – Ungdomar vill spela på datorer.
Kristianstadsbladet – 20170801 – Ungdomar vill spela på datorer
Kristianstadsbladet – 20170801 – p.10 – Åtal väcks mot man i flera fall.
Kristianstadsbladet – 20170801 – Åtal väcks mot man i flera fall
Kristianstadsbladet – 20170801 – p.10 – Oklart ännu gällande skjutsen.
Kristianstadsbladet – 20170801 – Oklart ännu gällande skjutsen
Kristianstadsbladet – 20170731 – p.9 – Toalettkartellen – utredningen är inte färdig ännu.
Kristianstadsbladet – 20170731 – Toalettkartellen – utredningen är inte färdig ännu
Kristianstadsbladet – 20170729 – p.23 – Fler som behöver vara en språkvän.
Kristianstadsbladet – 20170729 – Fler som behöver vara en språkvän
Kristianstadsbladet – 20170729 – p.23 – Siffran 135.
Kristianstadsbladet – 20170728 – p.13 – Rapport om tippen.
Kristianstadsbladet – 20170728 – Ny rapport om soptippen
Kristianstadsbladet – 20170728 – p.13 – Banketten framflyttad till hösten.
Kristianstadsbladet – 20170728 – Banketten framflyttad till hösten
Kristianstadsbladet – 20170728 – p.12 – Robinsonäventyr runt Ivösjön.
Kristianstadsbladet – 20170728 – Robinsonäventyr runt Ivösjön
Kristianstadsbladet – 20170727 – p.13 – Byggmax kanske kommer att öppna.
Kristianstadsbladet – 20170727 – Byggmax kanske kommer att öppna
Kristianstadsbladet – 20170726 – p.11 – Åtalas för att ha slagit en kvinna.
Kristianstadsbladet – 20170726 – Åtalas för att ha slagit en kvinna
Kristianstadsbladet – 20170726 – p.11 – Bromöllabo orolig “byggarna står på taket”…
Kristianstadsbladet – 20170726 – Bromöllabo orolig “byggarna står på taket
Kristianstadsbladet – 20170726 – p.10 – Profilen Carina Edvardsson.
Kristianstadsbladet – 20170726 – Profilen Carina Edvardsson
Kristianstadsbladet – 20170725 – p.11 – Citat om Qpark.
Kristianstadsbladet – 20170725 – p.11 – Man hade knark och kniv på sig.
Kristianstadsbladet – 20170725 – Hade narkotika och kniv på sig
Kristianstadsbladet – 20170725 – p.11 – Måsarna väsnas under nätterna.
Kristianstadsbladet – 20170725 – Måsarna väsnas under nätterna
Kristianstadsbladet – 20170725 – p.11 – Tio lägenheter kvar på boendet Pynten.
Kristianstadsbladet – 20170725 – Tio lägenheter kvar på boendet Pynten
Kristianstadsbladet – 20170725 – p.10 – Piruetter och dans uppskattades.
Kristianstadsbladet – 20170725 – Piruetter och dans uppskattades
Kristianstadsbladet – 20170722 – p.15 – Uppvisning med polsk folkdans.
Kristianstadsbladet – 20170722 – Uppvisning med polsk folkdans
Kristianstadsbladet – 20170722 – p.15 – Föreläsningar ska främja integration.
Kristianstadsbladet – 20170722 – Föreläsningar ska främja integration
Kristianstadsbladet – 20170721 – Kommunen får betala tillbaka
Sölvesborgs Tidningen – 20170720 – p.17 – Författarprojekt för idrottsintresserade.
Sölvesborgs Tidningen – 20170720 – Författarprojekt för idrottsintresserade
Kristianstadsbladet – 20170720 – p.15 – Rattfyllist döms till böter.
Kristianstadsbladet – 20170720 – p.15 – Grillfest i Gualöv på lördag kväll.
Kristianstadsbladet – 20170720 – Grillfest i Gualöv på lördag kväll
Kristianstadsbladet – 20170720 – p.15 – Först en saga måla sedan en tavla.
Kristianstadsbladet – 20170720 – Först en saga måla sedan en tavla
Kristianstadsbladet – 20170720 – p.15 – Kvinnan frikänns för missbruk…
Kristianstadsbladet – 20170720 – Använde annans leg- men frikändes
Sölvesborgs Tidningen – 20170719 – p.19 – Ny restaurang redo efter totalrenovering.
Sölvesborgs Tidningen – 20170719 – Ny restaurang i stationen
Kristianstadsbladet – 20170719 – p.11 – Avtal om skolskjuts färdigt.
Kristianstadsbladet – 20170719 – Avtal om skolskjuts färdigt
Kristianstadsbladet – 20170719 – p.10 – Samarbete och kamratskapande.
Kristianstadsbladet – 20170719 – Samarbete och kamratskapande
Kristianstadsbladet – 20170718 – p.9 – Butik Jazpi upphör efter 25 år.
Kristianstadsbladet – 20170718 – Butik Jazpi upphör efter 25 år
Kristianstadsbladet – 20170718 – p.8 – Dagsböter blir straffet för olovlig körning.
Kristianstadsbladet – 20170718 – Dagsböter blir straffet för olovlig körning
Sölvesborgs Tidningen – 20170718 – p.15 – Anbud om skolskjuts behöver göras om.
Kristianstadsbladet – 20170717 – p.11 – Anmälan gjord kring bemötande.
Kristianstadsbladet – 20170717 – Anmälan gjord kring bemötande
Kristianstadsbladet – 20170715 – p.17 – Författarprojekt för idrottsintresserade.
Kristianstadsbladet – 20170715 – Författarprojekt för idrottsintresserade
Kristianstadsbladet – 20170715 – p.17 – Bromölla kommun tog emot fel anbud.
Kristianstadsbladet – 20170715 – Bromölla kommun tog emot fel anbud
KB Bromölla – 20170714 – p.28. Krönika – I Bromölla finns både tropisk skog, Amazonas…
KB Bromölla – 20170714 – Krönika – I Bromölla finns både tropisk skog, Amazonas…
KB Bromölla – 20170714 – p.21 – Här är Bromöllas topp 5.
KB Bromölla – 20170714 – Här är Bromöllas topp 5
KB Bromölla – 20170714 – p.21 – Från körslaget till körledare i popkör.
KB Bromölla – 20170714 – Från körslaget till körledare i popkör
KB Bromölla – 20170714 – p.21 – En åkgräsklippare har stulits.
KB Bromölla – 20170714 – En åkgräsklippare har stulits
KB Bromölla – 20170714 – p.20 – Beatstreet på schemat.
KB Bromölla – 20170714 – Beatstreet på schemat
KB Bromölla – 20170714 – p.19 – Man förnekar trots analysresultat.
KB Bromölla – 20170714 – Man förnekar trots analysresultat
KB Bromölla – 20170714 – p.18 – Simhallens rutor har krossats.
KB Bromölla – 20170714 – Simhallens rutor har krossats
KB Bromölla – 20170714 – p.18 – Här kan du se en praktfull blomning.
KB Bromölla – 20170714 – Här kan du se en praktfull blomning
Kristianstadsbladet – 20170713 – p.13 – Dömd för ringa narkotikabrott.
Kristianstadsbladet – 20170713 – Dömd för ringa narkotikabrott
Kristianstadsbladet – 20170713 – p.13 – Man döms efter att ha försökt stjäla en lyxbåt.
Kristianstadsbladet – 20170713 – Man döms efter att ha försökt stjäla en lyxbåt
Kristianstadsbladet – 20170713 – p.13 – Bromölla blir allt mer attraktivt.
Kristianstadsbladet – 20170713 – Bromölla blir allt mer attraktivt
Sölvesborgs Tidningen – 20170713 – p.16 – Industrinatt ska locka elever dit jobben finns.
Sölvesborgs Tidningen – 20170713 – Industrinatt ska locka fler elever
Kristianstadsbladet – 20170712 – p.9 – Bidrag ur fonder för ideella ändamål.
Kristianstadsbladet – 20170712 – Bidrag ur fonder för ideella ändamål
Kristianstadsbladet – 20170712 – p.8 – Restaurang i gammal tågstation.
Kristianstadsbladet – 20170712 – Restaurang i gammal tågstation
Sydöstran – 20170711 – p.13 – Kommunen söker köpare till skolor.
Kristianstadsbladet – 20170711 – p.10 – Misshandel under Sweden Rock.
Kristianstadsbladet – 20170711 – Misshandel under Sweden Rock
Kristianstadsbladet – 20170711 – p.10 – Det blir inga “Älskade barn” i Bromölla
Kristianstadsbladet – 20170711 – p.10 – Rådrum får vara kvar och hjälpa.
Kristianstadsbladet – 20170711 – Rådrum får vara kvar och hjälpa
Kristianstadsbladet – 20170710 – p.11 – Sölvesborg får ny offentlig toalett i park.
Kristianstadsbladet – 20170710 – Ny offentlig toalett i park
Kristianstadsbladet – 20170710 – p.11 – Stipendium till kulturutövare.
Kristianstadsbladet – 20170710 – Stipendium till kulturutövare
Kristianstadsbladet – 20170710 – p.11 – Kustkommunen för hållbart fiske.
Kristianstadsbladet – 20170710 – Kustkommunen för hållbart fiske
Sölvesborgs Tidningen – 20170710 – p.12 Satsar på både affär och nya lägenheter.
Blekinge Läns Tidning – 20170709 – Satsar på både affär och nya lägenheter
Blekinge Läns Tidning – 20170708 – Industrinätter ska locka fler elever
Kristianstadsbladet – 20170708 – p.21 – Nu efterfrågas intressenter till de båda skolorna.
Kristianstadsbladet – 20170708 – Nu efterfrågas intressenter till de båda skolorna
Kristianstadsbladet – 20170708 – p.21 – Siffran 100 679
Kristianstadsbladet – 20170708 – Bromölla får pengar till försvar
Åhusbladet – 20170707 – p.14 – 15 – Fest med fyndchans.
Åhusbladet – 20170707 – Rean lockar designintresserade från när och fjärran
Åhusbladet – 20170707 – p.10 – 12 – Mysteriet får liv på älskade platser.
Åhusbladet – 20170707 – Författarinnan inspireras av vackra Åhus
Kristianstadsbladet – 20170707 – p.11 – Ifö Bromölla IF:s häfte blir översatt.
Kristianstadsbladet – 20170707 – Ifö Bromölla IF:s häfte blir översatt
Kristianstadsbladet – 20170707 – p.11 – Bromölla i toppen gällande öppenhet.
Kristianstadsbladet – 20170707 – Bromölla i toppen gällande öppenhet
Kristianstadsbladet – 20170707 – p.10 – Magisk show under festival.
Kristianstadsbladet – 20170707 – Magisk show under festival
Kristianstadsbladet – 20170706 – p.13 – Nattöppet på industrier ska öka elevers intresse
Kristianstadsbladet – 20170706 – Nattöppet på industrier ska öka elevers intresse
Kristianstadsbladet – 20170705 – p.12 – Guidade turer på bruket.
Kristianstadsbladet – 20170705 – Guidade turer på bruket
Sydöstran – 20170705 – p.15 – Det blir en livsmedelsbutik i Näsum igen.
Kristianstadsbladet – 20170704 – p.11 – Soft air gun riktades mot kvinna.
Kristianstadsbladet – 20170704 – Soft air gun riktades mot kvinna
Kristianstadsbladet – 20170704 – p.11 – Hallå där – Ann-Louise Cato.
Kristianstadsbladet – 20170704 – Hallå där – Ann-Louise Cato
Kristianstadsbladet – 20170704 – p.11 – Näsum får tillbaka affären.
Kristianstadsbladet – 20170704 – Näsum får tillbaka affären
Kristianstadsbladet – 20170704 – p.10 – Profilen Jesper Havelid.
Kristianstadsbladet – 20170704 – Profilen Jesper Havelid
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.20 – Bonde och matmarknad.
Kristianstadsbladet – 20170703 – Bonde och matmarknad
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.13 – Allt fler cyklar men inte i Hjärsås.
Kristianstadsbladet – 20170703 – Allt fler cyklar men inte i Hjärsås
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.11 – Vernissage med Thale Vangens konst.
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.11 – Ifö cup spelades för 42:a året i rad.
Kristianstadsbladet – 20170703 – Ifö cup spelades för 42:a året i rad
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.10 – Bromölla marknad regnade bort.
Kristianstadsbladet – 20170703 –  Bromölla marknad regnade bort
Kristianstadsbladet – 20170703 – p.5 – Traktorer och motorer samlades.
Kristianstadsbladet – 20170703 – Traktorer och motorer samlades
Kristianstadsbladet – 20170701 – p.22 –  “Jag vill vara ett stöd för andra”
Kristianstadsbladet – 20170701 – “Jag vill vara ett stöd för andra
Kristianstadsbladet – 20170630 – p.15 – Golfbilskörning resulterar i dom.
Kristianstadsbladet – 20170630 – Golfbilskörning resulterar i dom
Kristianstadsbladet – 20170630 – p.14 – Musik i sommarkvällen för alla smaker.
Kristianstadsbladet – 20170630 –  Musik i sommarkvällen för alla smaker
Kristianstadsbladet – 20170630 – p.14 – Sommarskolan stärker banden.
Kristianstadsbladet – 20170630 – Sommarskolan stärker banden
Kristianstadsbladet – 20170629 – p.17 – Smådjursutställning
Kristianstadsbladet – 20170629 – Smådjursutställning
Kristianstadsbladet – 20170628 – p.13 – Hallå där med Emma Strömberg.
Kristianstadsbladet – 20170628 – Hallå där med Emma Strömberg
Kristianstadsbladet – 20170628 – p.13 – Polisen betalar för skadad dörr vid ingripande.
Kristianstadsbladet – 20170628 – Polisen betalar för skadad dörr vid ingripande
Kristianstadsbladet – 20170628 – p.13 – Fotbollsskolan i Näsum levererar.
Kristianstadsbladet – 20170628 – Fotbollsskolan i Näsum levererar
Kristianstadsbladet – 20170627 – p.11 – Får tillstånd att använda drönare…
Kristianstadsbladet – 20170627 – Får tillstånd att använda drönare
Kristianstadsbladet – 20170627 – p.10 – Kreativa dagar på lägret.
Kristianstadsbladet – 20170627 – Kreativa dagar på lägret
Sölvesborgs Tidningen – 20170627 – p.14 – Bromölla satsar på marknad igen.
Kristianstadsbladet – 20170623 – p.20 – Fred och kärlek har blivit vandaliserat.
Kristianstadsbladet – 20170623 – Fred och kärlek har blivit vandaliserat
Kristianstadsbladet – 20170623 – p.8 – Profilen Daniel Szilagyi.
Kristianstadsbladet – 20170623 – Profilen Daniel Szilagyi
Kristianstadsbladet – 20170622 – p.14 – Bromölla marknad ska bli årlig.
Kristianstadsbladet – 20170622 – Bromölla marknad ska bli årlig
Blekinge Läns Tidning – 20170622 – Bromölla satsar på marknad igen
Kristianstadsbladet – 20170621 – p.6 – Hur ska du fira midsommar?
Kristianstadsbladet – 20170621 – Hur ska du fira midsommar?
Kristianstadsbladet – 20170620 – p.24 – Vit påfågel traskar runt i Viby.
Kristianstadsbladet – 20170619 – Vit påfågel traskar runt i Viby
Kristianstadsbladet – 20170620 – p.13 – Biblioteket i stan får bidrag.
Kristianstadsbladet – 20170620 – Biblioteket i stan får bidrag
Kristianstadsbladet – 20170605 – p.32 – Festivalfinalen bjöd på stora artister.
Kristianstadsbladet – 20170605 – Festivalfinalen bjöd på stora artister
Kristianstadsbladet – 20170605 – p.22 – Walk and Talk på Wanås Konst.
Kristianstadsbladet – 20170605 – Walk and Talk på Wanås Konst
Kristianstadsbladet – 20170527 – p.22 – PRO i Näsum kan läggas ner.
Kristianstadsbladet – 20170527 – PRO i Näsum kan läggas ner
Kristianstadsbladet – 20170526 – p.18 – Från bränder till snabba båtar.
Kristianstadsbladet – 20170526 – Från bränder till snabba båtar

Allt om Resor – 20160702 – Låt dig ryckas med av utomhusbio i sommar Allt om resor Magazine
Allt om Resor – 20160701 – 9 bästa klubbarna i sommar-Stockholm
Allt om Resor – 20160629 – Airbnb hindras av allt fler lagar världen runt
Allt om Resor – 20160628 – Morden i Midsomer – nya spännande platser
Allt om Resor – 20160628 – Sköldpadda lämnad att dö av turisters selfies
Allt om Resor – 20160627 – Göteborgs skärgårdstur återuppstår – efter 49 år
Allt om Resor – 20160623 – Platserna där turister frossar i ond, bråd död
Allt om Resor – 20160620 – Det visste du inte om Ernsts nya sommarpärla
Allt om Resor – 20160617 – Semestra naken – här är bästa platserna i Sverige
Allt om Resor – 20160617 – Resmål du drömmer om som inte vill ha dig där
Allt om Resor – 20160617 – Möt hönan Monique – som seglar jorden runt
Allt om Resor – 20160616 – Megalyxiga hotellets lyft för fyra miljarder
Allt om Resor – 20160614 – Blåögda & lössläppta – det är vi svenskar det!
http://www.expressen.se/allt-om-resor/blaogda–losslappta–det-ar-vi-svenskar-det/
Allt om Resor – 20160614 – Ny höjdarattraktion på Gröna Lund nästa år
http://www.expressen.se/allt-om-resor/ny-hojdarattraktion-pa-grona-lund-nasta-ar/

Kristianstadsbladet – 20150219 – p.26-27 – Jag trivs bra i Kristianstad.
Kristianstadsbladet – 20150219 – Jag trivs bra i Kristianstad
Kristianstadsbladet – 20150205 – p.22-23 – Jag var hungrig på att spela.
Kristianstadsbladet – 20150205 – Jag var hungrig på att spela
Kristianstadsbladet – 20150203 – p.11 – Nu lever jag min passion.
Kristianstadsbladet – 20150131 – p.20-21 – Morföräldrar vill uppmana till diskussion.
Kristianstadsbladet – 20150131 – Mormor och morfar vill uppmana till diskussion
Kristianstadsbladet – 20150131 – p.8 – Ulf Lundgren.
Kristianstadsbladet – 20150131 – Ulf Lundgren
Kristianstad Open – p.32 – Konsten släpper fram det vilda.
Kristianstad Open – Konstprojekt blir vilt och galet
Kristianstadsbladet – 20150128 – p.11 – Högre verk är mer lönsamt.
Kristianstadsbladet – 20150128 – Högre verk ger bättre ekonomi
Ystads Allehanda – 20150128 – p.16 – Högre verk är mer lönsamt.
Ystads Allehanda – 20150127 – p.19 – Hunger är den värsta tortyren.
Ystads Allehanda – 20150127 – Hunger är den värsta tortyren
Trelleborgs Allehanda – 20150127 – p.17 – Hunger är den värsta tortyren.
Trelleborgs Allehanda – 20150127 – Hunger är den värsta tortyren
Kristianstadsbladet – 20150127 – Front page + p.9 – Hunger är den värsta tortyren.
Kristianstadsbladet – 20150127 – Hunger är den värsta tortyren
Kristianstadsbladet – 20150124 – p.36-37 – Med musiken i ådrorna och skogen i blodet.
Kristianstadsbladet – 20150124 – Med musiken i ådrorna och skogen i blodet
Kristianstadsbladet – 20150124 – p.16 – Det blev en “kelig” start på smådjursstallet.
Kristianstadsbladet – 20150124 – Det blev en “kelig” start på smådjursstallet
Kristianstadsbladet – 20150124 – p.6 – Dagens fråga – Har du en hushållsbudget?
Kristianstadsbladet – 20150123 – p.12 – PlåtslagarSM.
Kristianstadsbladet – 20150123 – p.6 – Dagens fråga.
Kristianstadsbladet – 20150123 – Dagens fråga
Kristianstadsbladet – 20150123 – Gerd: Den sociala biten går förlorad
Kristianstadsbladet – 20150123 – p.2 – Gerd: Den sociala biten går förlorad.
Kristianstadsbladet – 20150122 – p.11 – Känslan är obeskrivlig.
Kristianstadsbladet – 20150122 – Känslan är obeskrivlig
Kristianstadsbladet – 20150122 – Titta uppåt istället för i skyltfönster
Kristianstadsbladet – 20150121 – p.11 – Titta uppåt istället för i skyltfönster.

Books

Photograph in Arnolds Äventyr – A book about Arnold and his travels. He traveled through 164 countries and is a member of Club 100.