Giants on Route 66: Giant Skinny Lincoln

Denna jätte ligger längst med Route 66 men den är ganska lätt att missa eftersom den ligger inne i en park. Mini och jag körde och letade ganska länge innan vi väl hittade den.
Den står nära Gate 1 Fair Grounds och är 30 feet lång.
Giant-abe

Giant-abe

Giant-abe

Leave a reply