Giants along Route 66: Big Boot

Näst sista jätten längst med Route 66 (om man kör från Chicago till Los Angeles).
Den ligger längst med vägen så den missar man inte. Det är visserligen roligare att stanna och fotografera jättar som inte “bara” är skyltar men som jag tidigare skrivit så måste alla jättar dokumenteras!

Giants along Route 66: Big Boot

Giants along Route 66: Big Boot

Leave a reply